Phát động cuộc thi sáng tạo Slogan công ty cổ phần SX&TM Tân Nông

Qua hơn 07 năm thành lập và phát triển, Công ty Cổ phần SX&TM Tân Nông không ngừng đổi mới trên mọi mặt, khẳng định vị thế trong lĩnh vực phân phối, kinh doanh vật tư phân bón, thuốc BVTV, sản xuất cung ứng giống cây trồng…. Nhận thức được việc xây dựng Slogan là vấn đề cần thiết trong việc định hình chất lượng dịch vụ, góp phần đưa tên tuổi Công ty lên một tầm cao mới; với tinh thần phát huy trí tuệ tập thể các các thành viên trong Công ty; mong muốn tìm được một Slogan phù hợp với chiến lược phát triển toàn diện, hướng đến mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần SX&TM Tân Nông phát động cuộc thi “Sáng tác Slogan Công ty Cổ phần SX&TM Tân Nông” tới toàn thể CBCNV trong toàn Công ty với các nội dung cụ thể như sau:
I. Đối tượng và hình thức tham gia:
1. Đối tượng
- Tất cả người lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần SX&TM Tân Nông
- Tham dự bài thi có thể là cá nhân hoặc nhóm tác giả.
2. Hình thức tham gia:
- Mỗi cá nhân hay nhóm tác giả khi tham gia cuộc thi cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu quy định của BTC (gửi kèm theo).
- Hồ sơ dự thi được gửi về BTC theo 2 cách:
 Cách 1: hồ sơ được đặt trong phong bì niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ “Bài dự thi sáng tác Slogan – họ tên – bộ phận” và gửi đến địa chỉ: Văn phòng công ty Cổ phần SX&TM Tân Nông, số 38, đường Tân Ninh, phường Trần Phú, TP Bắc Giang.
Cách 2: gửi vào địa chỉ email tannongbg@gmail.com với tiêu đề “Bài dự thi sáng tác Slogan – Họ tên người gửi”.
3. Mỗi cá nhân hay nhóm tác giả tham gia được gửi nhiều sản phẩm dự thi nhưng không được giống nhau về nội dung.
4. Trường hợp các bài dự thi của những người tham gia có nội dung giống nhau, bài dự thi gửi đến BTC trước (căn cứ thời gian nhận thư hoặc ngày nhận email) sẽ là bài được đưa vào danh sách xét giải.
5. Các câu Slogan đạt giải sẽ thuộc sở hữu của Công ty.
II. Thể lệ cuộc thi:
1. Slogan cuộc thi viết bằng tiếng Việt chuẩn và có tiếng Anh tương ứng; không sử dụng từ địa phương, từ lóng hay tiếng nước ngoài khác.
2. Mỗi câu Slogan dự thi cần phải kèm theo bản thuyết trình về ý tưởng sáng tác, ý nghĩa của Slogan.
3. Slogan đảm bảo các yếu tố sau:
- Ngôn ngữ phải trong sáng, tránh các từ ngữ gây phản cảm hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
- Nội dung ngắn gọn, có ý nghĩa, dễ nhớ, dễ hiểu.
- Nội dung thể hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như vị thế của Công ty.
- Truyền tải được thông điệp ấn tượng, khơi gợi trí tưởng tượng, thể hiện sự sáng tạo và bản sắc riêng, gắn liền với những giá trị cốt lõi của Công ty.
- Tuyệt đối không được sao chép, sửa chữa, trùng lắp với Slogan của các tổ chức, cá nhân khác và chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi tương tự nào. Nếu phát hiện Slogan đạt giải đã được sử dụng hoặc đã tham dự cuộc thi khác và vi phạm luật sở hữu trí tuệ hay bản quyền, BTC sẽ hủy kết quả cuộc thi và người đạt giải phải hoàn trả 100% giá trị giải thương cho Công ty và bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan khác có liên quan.
III. Thời gian tổ chức
1. Thời gian gửi bài dự thi: từ ngày 01/09/207 đến hết ngày 01/10/2017
2. Thời gian chấm bài: từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 15/10/2017.
3. Thời gian trao thưởng: công bố kết quả và trao thưởng vào 20/10/2017. 
IV. Cách thức chấm điểm:
Các bài dự thi sẽ được chấm điểm và đánh giá cụ thể như sau:
- Mỗi thành viên của BTC chấm điểm độc lập. Điểm của bài dự thi là bình quân điểm của các thành viên BTC.
- BTC tổng hợp kết quả chấm điểm và kết quả bình chọn của người lao động đối với tất cả các bài dự thi và gửi về Hội đồng giám khảo.
- Hội đồng giám khảo tổ chức đánh giá, xem xét và bỏ phiếu kín để bình chọn các giải thưởng.
- Yếu tổ bổ sung: ngay sau khi kết thúc thời gian nhận bài, BTC sẽ đăng tải các bài dự thi lên Website http://tannong.com.vn  để toàn thẻ CBCNV Công ty vào bình luận, nhận xét và bình chọn. Kết quả bình chọn sẽ là cơ sở đển Hội đồng giám khảo xem xét thêm trong quá trình đánh giá. 
V. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải đặc biệt: 500.000đ cho bài dự thi được chọn làm Slogan của Công ty.
- 03 Giải khuyến khích: trị giá 200.000 VNĐ/giải.Qua hơn 07 năm thành lập và phát triển, Công ty Cổ phần SX&TM Tân Nông không ngừng đổi mới trên mọi mặt, khẳng định vị thế trong lĩnh vực phân phối, kinh doanh vật tư phân bón, thuốc BVTV, sản xuất cung ứng giống cây trồng…. Nhận thức được việc xây dựng Slogan là vấn đề cần thiết trong việc định hình chất lượng dịch vụ, góp phần đưa tên tuổi Công ty lên một tầm cao mới; với tinh thần phát huy trí tuệ tập thể các các thành viên trong Công ty; mong muốn tìm được một Slogan phù hợp với chiến lược phát triển toàn diện, hướng đến mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần SX&TM Tân Nông phát động cuộc thi “Sáng tác Slogan Công ty Cổ phần SX&TM Tân Nông” tới toàn thể CBCNV trong toàn Công ty với các nội dung cụ thể như sau:
I. Đối tượng và hình thức tham gia:
1. Đối tượng
- Tất cả người lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần SX&TM Tân Nông
- Tham dự bài thi có thể là cá nhân hoặc nhóm tác giả.
2. Hình thức tham gia:
- Mỗi cá nhân hay nhóm tác giả khi tham gia cuộc thi cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu quy định của BTC (gửi kèm theo).
- Hồ sơ dự thi được gửi về BTC theo 2 cách:
 Cách 1: hồ sơ được đặt trong phong bì niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ “Bài dự thi sáng tác Slogan – họ tên – bộ phận” và gửi đến địa chỉ: Văn phòng công ty Cổ phần SX&TM Tân Nông, số 38, đường Tân Ninh, phường Trần Phú, TP Bắc Giang.
Cách 2: gửi vào địa chỉ email tannongbg@gmail.com với tiêu đề “Bài dự thi sáng tác Slogan – Họ tên người gửi”.
3. Mỗi cá nhân hay nhóm tác giả tham gia được gửi nhiều sản phẩm dự thi nhưng không được giống nhau về nội dung.
4. Trường hợp các bài dự thi của những người tham gia có nội dung giống nhau, bài dự thi gửi đến BTC trước (căn cứ thời gian nhận thư hoặc ngày nhận email) sẽ là bài được đưa vào danh sách xét giải.
5. Các câu Slogan đạt giải sẽ thuộc sở hữu của Công ty.
II. Thể lệ cuộc thi:
1. Slogan cuộc thi viết bằng tiếng Việt chuẩn và có tiếng Anh tương ứng; không sử dụng từ địa phương, từ lóng hay tiếng nước ngoài khác.
2. Mỗi câu Slogan dự thi cần phải kèm theo bản thuyết trình về ý tưởng sáng tác, ý nghĩa của Slogan.
3. Slogan đảm bảo các yếu tố sau:
- Ngôn ngữ phải trong sáng, tránh các từ ngữ gây phản cảm hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
- Nội dung ngắn gọn, có ý nghĩa, dễ nhớ, dễ hiểu.
- Nội dung thể hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như vị thế của Công ty.
- Truyền tải được thông điệp ấn tượng, khơi gợi trí tưởng tượng, thể hiện sự sáng tạo và bản sắc riêng, gắn liền với những giá trị cốt lõi của Công ty.
- Tuyệt đối không được sao chép, sửa chữa, trùng lắp với Slogan của các tổ chức, cá nhân khác và chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi tương tự nào. Nếu phát hiện Slogan đạt giải đã được sử dụng hoặc đã tham dự cuộc thi khác và vi phạm luật sở hữu trí tuệ hay bản quyền, BTC sẽ hủy kết quả cuộc thi và người đạt giải phải hoàn trả 100% giá trị giải thương cho Công ty và bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan khác có liên quan.
III. Thời gian tổ chức
1. Thời gian gửi bài dự thi: từ ngày 01/09/207 đến hết ngày 01/10/2017
2. Thời gian chấm bài: từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 15/10/2017.
3. Thời gian trao thưởng: công bố kết quả và trao thưởng vào 20/10/2017. 
IV. Cách thức chấm điểm:
Các bài dự thi sẽ được chấm điểm và đánh giá cụ thể như sau:
- Mỗi thành viên của BTC chấm điểm độc lập. Điểm của bài dự thi là bình quân điểm của các thành viên BTC.
- BTC tổng hợp kết quả chấm điểm và kết quả bình chọn của người lao động đối với tất cả các bài dự thi và gửi về Hội đồng giám khảo.
- Hội đồng giám khảo tổ chức đánh giá, xem xét và bỏ phiếu kín để bình chọn các giải thưởng.
- Yếu tổ bổ sung: ngay sau khi kết thúc thời gian nhận bài, BTC sẽ đăng tải các bài dự thi lên Website http://tannong.com.vn  để toàn thẻ CBCNV Công ty vào bình luận, nhận xét và bình chọn. Kết quả bình chọn sẽ là cơ sở đển Hội đồng giám khảo xem xét thêm trong quá trình đánh giá. 
V. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải đặc biệt: 500.000đ cho bài dự thi được chọn làm Slogan của Công ty.
- 03 Giải khuyến khích: trị giá 200.000 VNĐ/giải.Qua hơn 07 năm thành lập và phát triển, Công ty Cổ phần SX&TM Tân Nông không ngừng đổi mới trên mọi mặt, khẳng định vị thế trong lĩnh vực phân phối, kinh doanh vật tư phân bón, thuốc BVTV, sản xuất cung ứng giống cây trồng…. Nhận thức được việc xây dựng Slogan là vấn đề cần thiết trong việc định hình chất lượng dịch vụ, góp phần đưa tên tuổi Công ty lên một tầm cao mới; với tinh thần phát huy trí tuệ tập thể các các thành viên trong Công ty; mong muốn tìm được một Slogan phù hợp với chiến lược phát triển toàn diện, hướng đến mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần SX&TM Tân Nông phát động cuộc thi “Sáng tác Slogan Công ty Cổ phần SX&TM Tân Nông” tới toàn thể CBCNV trong toàn Công ty với các nội dung cụ thể như sau:
I. Đối tượng và hình thức tham gia:
1. Đối tượng
- Tất cả người lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần SX&TM Tân Nông
- Tham dự bài thi có thể là cá nhân hoặc nhóm tác giả.
2. Hình thức tham gia:
- Mỗi cá nhân hay nhóm tác giả khi tham gia cuộc thi cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu quy định của BTC (gửi kèm theo).
- Hồ sơ dự thi được gửi về BTC theo 2 cách:
 Cách 1: hồ sơ được đặt trong phong bì niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ “Bài dự thi sáng tác Slogan – họ tên – bộ phận” và gửi đến địa chỉ: Văn phòng công ty Cổ phần SX&TM Tân Nông, số 38, đường Tân Ninh, phường Trần Phú, TP Bắc Giang.
Cách 2: gửi vào địa chỉ email tannongbg@gmail.com với tiêu đề “Bài dự thi sáng tác Slogan – Họ tên người gửi”.
3. Mỗi cá nhân hay nhóm tác giả tham gia được gửi nhiều sản phẩm dự thi nhưng không được giống nhau về nội dung.
4. Trường hợp các bài dự thi của những người tham gia có nội dung giống nhau, bài dự thi gửi đến BTC trước (căn cứ thời gian nhận thư hoặc ngày nhận email) sẽ là bài được đưa vào danh sách xét giải.
5. Các câu Slogan đạt giải sẽ thuộc sở hữu của Công ty.
II. Thể lệ cuộc thi:
1. Slogan cuộc thi viết bằng tiếng Việt chuẩn và có tiếng Anh tương ứng; không sử dụng từ địa phương, từ lóng hay tiếng nước ngoài khác.
2. Mỗi câu Slogan dự thi cần phải kèm theo bản thuyết trình về ý tưởng sáng tác, ý nghĩa của Slogan.
3. Slogan đảm bảo các yếu tố sau:
- Ngôn ngữ phải trong sáng, tránh các từ ngữ gây phản cảm hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
- Nội dung ngắn gọn, có ý nghĩa, dễ nhớ, dễ hiểu.
- Nội dung thể hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như vị thế của Công ty.
- Truyền tải được thông điệp ấn tượng, khơi gợi trí tưởng tượng, thể hiện sự sáng tạo và bản sắc riêng, gắn liền với những giá trị cốt lõi của Công ty.
- Tuyệt đối không được sao chép, sửa chữa, trùng lắp với Slogan của các tổ chức, cá nhân khác và chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi tương tự nào. Nếu phát hiện Slogan đạt giải đã được sử dụng hoặc đã tham dự cuộc thi khác và vi phạm luật sở hữu trí tuệ hay bản quyền, BTC sẽ hủy kết quả cuộc thi và người đạt giải phải hoàn trả 100% giá trị giải thương cho Công ty và bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan khác có liên quan.
III. Thời gian tổ chức
1. Thời gian gửi bài dự thi: từ ngày 01/09/207 đến hết ngày 01/10/2017
2. Thời gian chấm bài: từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 15/10/2017.
3. Thời gian trao thưởng: công bố kết quả và trao thưởng vào 20/10/2017. 
IV. Cách thức chấm điểm:
Các bài dự thi sẽ được chấm điểm và đánh giá cụ thể như sau:
- Mỗi thành viên của BTC chấm điểm độc lập. Điểm của bài dự thi là bình quân điểm của các thành viên BTC.
- BTC tổng hợp kết quả chấm điểm và kết quả bình chọn của người lao động đối với tất cả các bài dự thi và gửi về Hội đồng giám khảo.
- Hội đồng giám khảo tổ chức đánh giá, xem xét và bỏ phiếu kín để bình chọn các giải thưởng.
- Yếu tổ bổ sung: ngay sau khi kết thúc thời gian nhận bài, BTC sẽ đăng tải các bài dự thi lên Website http://tannong.com.vn  để toàn thẻ CBCNV Công ty vào bình luận, nhận xét và bình chọn. Kết quả bình chọn sẽ là cơ sở đển Hội đồng giám khảo xem xét thêm trong quá trình đánh giá. 
V. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải đặc biệt: 500.000đ cho bài dự thi được chọn làm Slogan của Công ty.
- 03 Giải khuyến khích: trị giá 200.000 VNĐ/giải.
Bài viết cùng chuyên mục

Công ty Cổ phẩn sản xuất và thương mại Tân Nông