Phân bón thông dụng

NPKSi 15.3.10 (25) Cây ngô chuyên thúc

NPKSi 15.3.10 (25) Cây ngô chuyên thúc

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Cây Ngô - Chuyên thúc

THÀNH PHẦN

Đạm (Nts):........................15%
Lân (P2O5hh):....................3%
Kali (K2Ohh):....................10%

Độ ẩm:................................5%

 

TÁC DỤNG

Đạm: Là thành phần cơ bản của protein và là thành phần chính của chất diệp lục. Đạm thúc đẩy sự nẩy chồi, ra lá, sự phát triển của quả, giúp tăng lượng sinh khối.
Lân: Cần cho sự phân chia tế bào, thúc đẩy việc ra rễ, sự hình thành mầm hoa và phát triển quả non.
Kali: Xúc tiến quá trình quang hợp, tổng hợp hydrat cacbon và gluxit của cây, tạo đường, tạo tinh bột và tăng cường sự vận chuyển các sản phẩm quang hợp về các cơ quan dự trữ làm tăng năng suất và chất lượng nông sản.

 

 

QUY TRÌNH THÂM CANH CHO CÂY NGÔ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO

BÓN LÓT: Sử dụng Cây Ngô - Chuyên Lót Tiến Nông. Bón trước khi gieo trồng. Lượng bón 18-22 kg/sào 360m2 ; 25-30 kg/sào 500m2 (500-600 kg/ha), bón theo hốc hoặc rãnh trồng, rải dinh dưỡng Cây Ngô - Chuyên Lót kết hợp phân chuồng hoặc phân hữu cơ hoai mục, vùi lấp đất 2-3 cm sau đó tra hạt hoặc đặt bầu (không để hạt tiếp xúc trực tiếp với phân).

BÓN THÚC: Sử dụng Cây Ngô - Chuyên Thúc Tiến Nông hoặc sản phẩm Chuyên Thúc Tiến Nông để bón thời kỳ ngô 3-5 lá và thời kỳ ngô 7-9 lá.

+ Thời kỳ Ngô 3-5 lá: Bón 10-15 kg/sào 360m2 ; 15-20 kg/sào 500m2. Bón cách hốc 5-7cm, kết hợp làm cỏ xới xáo vun gốc nhẹ và lấp phân. Vùng đất khô hạn, nghèo dinh dưỡng nên sử dụng thêm Đạm vàng Tiến Nông hòa nước tưới nhử (Lượng dùng 1,5 - 2 kg/sào 360m2 ;  2-3 kg/sào 500m2).

+ Thời kỳ Ngô 7-9 lá: Bón 10-12 kg/sào 360m2 ; 10-15 kg/sào 500m2. Bón cách hốc 10-15cm, kết hợp làm cỏ xới xáo vun cao gốc và lấp phân.

 

CẢNH BÁO AN TOÀN, BẢO QUẢN

- Không nguy hiểm khi tiếp xúc trực tiếp, không ăn được

- Không độc hại cho người và gia súc

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

 

HỒ SƠ PHÁP LÝ

- Mã số phân bón: 20109

- Số quyết định: 1744/QĐ-BVTV-PB

- Số TCCS 108:2018/TN-TH

Công ty Cổ phẩn sản xuất và thương mại Tân Nông