Phân bón chuyên dùng

NPK Đình Vũ 6-9-3+(8S+TE)

NPK Đình Vũ 6-9-3+(8S+TE)

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Thành phần:
-         Đa lượng: 6% N, 9% P2O5, 3% K2O,
-         Trung, vi lượng: 8%S, CaO, MgO, Zn, Fe, Cu, Mn, Bo,..
Công dụng:
     -   Dùng bón lót cho các loại cây trồng.
     -   Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất 
         dinh dưỡng cho cây trồng.
Hướng Dẫn Sử Dụng:
-         Đối với cây lúa: Bón lót từ 500-700 kg/ha
-         Đối với cây ngô, sắn, dong: Bón lót từ 550-700 kg/ha
-         Đối với cây chè, mía: Bón lót từ 600 -1000 kg/ha
-         Đối với cây rau ăn lá: Bón lót từ 500-600 kg/ha
 
Công ty Cổ phẩn sản xuất và thương mại Tân Nông