Phân bón chuyên dùng

NPK Đình Vũ 5-10-3

NPK Đình Vũ 5-10-3

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Thành phần:
-       Đa lượng: 5% N, 10% P2O5, 3% K2O,
-      Trung, vi lượng: 8%S, CaO, MgO, Zn, Fe, 
Cu, Mn,Bo,..
Công dụng:
     -   Dùng bón lót cho các loại cây trồng.
     -   Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh 
          dưỡng cho cây trồng.
 Hướng Dẫn Sử Dụng:
-         Đối với cây lúa: Bón lót từ 500-700 kg/ha
-         Đối với cây ngô, sắn, dong: Bón lót từ 550-700 kg/ha
-         Đối với cây chè, mía: Bón lót từ 600 -1000 kg/ha
-         Đối với cây rau ăn lá: Bón lót từ 500-600 kg/ha
 
Công ty Cổ phẩn sản xuất và thương mại Tân Nông