Phân bón chuyên dùng

NPK 15.9.20 +TE – ĐÌNH VŨ

NPK 15.9.20 +TE – ĐÌNH VŨ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Thành phần:
- Đa lượng: 15% N, 9% P2O5, 20% K2O
- Hàm lượng: 1%MgO, O.5%B2O3, 0,2%Zn
-Trung, vi lượng khác
Công dụng:
- Đặc biệt sử dụng Kali Sulfat - SOP, giúp tăng hương vị, ngọt trái, mỏng vỏ 
- Giúp màu sắc quả tươi đẹp hơn 
- Tăng năng suất cây trồng 
- Phù hợp với loại cây ăn quả có múi, cây thuốc lá, thuốc lào, ớt...
 
 Hướng dẫn sử dụng
Loại cây trồng Lượng bón Thời gian bón
Cây lương thực (lúa,ngô...) 100-200 kg/ha/lần Bón 2 lần trong vụ: thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng
Cây ăn quả 0.5-2.5 kg/ha/lần Bón 4 lần trong vụ : Sau khi thu hoạch, trước khi ra hoa, sau khi đậu quả và nuôi dưỡng quả
Cây thuốc lá, thuốc lào 250-400 kg/ha/lần Bón 3 lần trong vụ: Lúc cây được 20 cm, lúc cấm đầu, khi cây cấm ngọn
Các loại rau màu 150-250kg/ha/lần Chia làm 2 đợt: thúc cây con và thúc cây trưởng thành 
Cà phê,tiêu, điều, cao su 100-300kg/ha/lần Chia làm 3 đợt: Đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa
Công ty Cổ phẩn sản xuất và thương mại Tân Nông