Phân bón chuyên dùng

NPK 13.13.13 + TE – ĐÌNH VŨ

NPK 13.13.13 + TE – ĐÌNH VŨ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Thành phần:
- Đa lượng: 13% N, 13% P2O5, 13% K2O
- Trung, vi lượng: S, MgO, CaO, Cu, Fe, Zn, B, Mn...
Công dụng:
- Thích hợp với các loại cây trồng, đặc biệt 
  cho cây ăn quả.
 
 
Hướng dẫn sử dụng:
Loại cây trồng Lượng bón Thời gian bón
Cây ăn quả 3-5kg/cây Chia làm 4 lần trong vụ: sau thu hoạch, trước khi ra hoa
, sau khi đậu quả và nuôi dưỡng quả
Lúa 400-600kg/ha Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng 
Ngô 500-800kg/ha Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc khi cây có 4-6 lá, khi cây xoắn nõn chuẩn bị trổ cờ.
Các loại rau màu 300-450kg/ha Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành
Mía, bông, thuốc lá, vừng… 700-900kg/ha Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành 
Cây công nghiệp dài ngày (cao su, điều, hồ tiêu) 1-4 kg/cây Chia làm 3 lần: đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa. 
Các cây trồng khác 300-450 kg/ha chia làm 3 lần: Lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành.
 
Công ty Cổ phẩn sản xuất và thương mại Tân Nông